22 lutego, 2021 W Wiedza

10 faktów o propriocepcji

Czucie głębokie to duży system zmysłowy, którego nie da się zobaczyć tak jak języka będącego narządem zmysłu smaku. Trudności w pracy tego zmysłu są bardzo widoczne. Pamiętajcie, że zmysł propriocepcji jest jednym z trzech najważniejszych dla naszego życia. Dobrze co nieco o nim wiedzieć.

 

  1. Propriocepcja to inaczej czucie głębokie, czyli czucie siebie. Nazwa ma swoje źródło w łacinie: proprius – własny.
  2. Receptory czucia głębokiego znajdują się w naszych mięśniach, ścięgnach, strukturach okołostawowych.
  3. Nie mamy jednego organu zmysłu propriocepcji tak jak ma to na przykład zmysł smaku – język.
  4. Układ propriopceptywny, ze względu na tak dużą liczbę mięśni i stawów, jest prawie tak duży jak układ dotykowy.
  5. Większość bodźców przetwarzana jest poza naszą świadomością, chyba że zaczniemy się przyglądać i analizować to, jak wykonujemy konkretny ruch np. chodzenie, zapinanie guzików, picie herbaty.
  6. Propriocepcja, układ przedsionkowy i dotyk to 3 fundamentalne dla nas zmysły. Na ich bazie tworzą się dalsze, bardziej zaawansowane umiejętności, np. obustronna koordynacja, koordynacja wzrokowo-ruchowa, umiejętność pracy umysłowej, koncentracja. Często dzieci z trudnościami w uczeniu się wymagają pracy na fundamencie, czyli stymulacji 3 bazowych systemów.
  7. Układ przedsionkowy zawsze działa z czuciem głębokim. To są zmysły ściśle ze sobą współpracujące, odpowiedzialne za ruch, czucie położenia własnego ciała, utrzymanie równowagi, itd.
  8. Dzięki propriocepcji: mamy mapę swojego ciała, czujemy pozycję ciała w ruchu i spoczynku, wykonujemy skomplikowane ruchy, poruszamy się z wyłączeniem kontroli wzrokowej – np. po ciemku w domu.
  1. Dojrzewanie układu propriocepcji zaczyna się po 5 t.c. Około 6 t.c. obserwuje się pierwsze ruchy płodu.
  2. Układ proprioceptywny i przedsionkowy ma wpływ na odpowiedni poziom napięcia mięśniowego.

 

Bibliografia:

„Integracja sensoryczna w rozwoju dziecka. Podstawy neurofizjologiczne” Maria Borkowska

„Dziecka a integracja sensoryczna” Jean Ayres

„Integracja sensoryczna. Skuteczne strategie w terapii dzieci i nastolatków” Lindsey Biel