1 lipca, 2020 W #sztukarozwijamózg

Brudne i twórcze zabawy z dzieckiem

Wszelkiego rodzaju brudne zabawy związane z wolną aktywnością dziecka są bardzo ważne z punktu widzenia jego rozwoju. (1) Mówi się, że brudne dziecko to szczęśliwe dziecko, ale nie tylko o szczęście tutaj chodzi.

 

Brudne dziecko to:

  • doświadczające dziecko
  • eksperymentujące dziecko
  • twórcze dziecko
  • uwalniające swój potencjał dziecko
  • odkrywające siebie i właściwości materii dziecko
  • rozwijające zmysły dziecko
  • aktywne, działające dziecko
  • zmieniające otaczający świat dziecko
  • kreatywnie myślące dziecko
  • poszukujące rozwiązań dziecko

 

Brudne zabawy są multisensorycznym doświadczeniem – dotykowym, wzrokowym, zapachowym, smakowym. Dzieci używają i tworzą faktury o różnej strukturze, temperaturze, wrażeniach dotykowych. Korzystają z zapachów, tworzą własne barwy i konkretne tekstury. Dają przestrzeń do ekspresji, rozwoju twórczego i krytycznego myślenia, rozwoju sensomotorycznego, emocjonalnego i poznawczego, poznawania swojego ciała i właściwości różnych materii. (2) Spełniają także funkcję terapeutyczną – arteterapia, integracja sensoryczna, terapia ręki.

Z rozwojowego punktu widzenia, zmysł dotyku wraz ze zmysłem przedsionkowym i proprioceptywnym tworzą bazę, na której rozwijają się bardziej zaawansowane umiejętności. Skóra, czyli narząd zmysłu dotyku zajmuje około dwa metry kwadratowe skóry, czyli jest zmysłem o ogromnej mocy. Dzięki dotykowi dzieci budują bezpieczną więź z rodzicem, poznają swoje ciało i jego granice, tworzą mapę swojego ciała w mózgu. Dotyk i jego właściwości rozwojowe, terapeutyczne, relacyjne są w naszym życiu ważne. (3)

Ważnymi cechami, które współcześnie są na wagę złota to kreatywność, twórcze myślenie i podejście do rozwiązywania problemów, samoświadomość. To są cechy, które rozwijają się podczas swobodnej i twórczej zabawy, kiedy dziecko spotyka się z jakąś trudnością, którą ma za zadanie rozwiązać. (4)

Neurodydaktycy uważają, że dzieci powinny dużo tworzyć, śpiewać, tańczyć, czyli uwalniać swój potencjał twórczy. Zabawa dla dzieci jest formą nauki, doświadczania świata, rozwoju różnorodnych umiejętności. Jeśli jest ona brudna, czyli odbywa się w deszczu, śniegu, błocie, piachu, ciastolinach i innych fakturach, dodatkowo jest wielozmysłowa, bogatsza i efektywniejsza.

Dzieci z natury są istotami twórczymi, sprawdzającymi jak coś działa i wymyślającymi nowe rozwiązania. To jest odpowiedź, dlaczego brudne i twórcze zabawy są bardzo ważne w życiu dziecka.

 


(1) Aleksandra Charęzińska, Joanna Szulc, Sensoryczne niemowlę, Wydawnictwo Mamania, 2019r., s.90
(2) Izabela A. Stefańska, Sensoplastyka® – Trener 1 stopnia, Inkubator Inspiracji, Lublin 2017, cz. I s. 2-18
(3) Violet F. Maas, Uczenie się przez zmysły, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2016, s. 62 – 68
(4) Małgorzata Adler, Wspomaganie rozwoju kreatywności u dziecka w wieku przedszkolnym, s. 1

 

Bibliografia:

Aleksandra Charęzińska, Joanna Szulc, Sensoryczne niemowlę, Wydawnictwo Mamania, 2019r., s.90

Izabela A. Stefańska, Sensoplastyka® – Trener 1 stopnia, Inkubator Inspiracji, Lublin 2017, cz. I s. 2-18

Violet F. Maas, Uczenie się przez zmysły, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2016, s. 62 – 68

Małgorzata Adler, Wspomaganie rozwoju kreatywności u dziecka w wieku przedszkolnym, s. 1 (http://zppp.ids.czest.pl/dokumenty/publikacje2/wspomaganierozwoju.pdf)