O mnie

Nazywam się Beata Wintoch i mam to szczęście, że robię w życiu to, co kocham.

Jestem logopedką, terapeutką SI, terapeutką ręki, pedagogiem specjalnym i nauczycielem Montessori. Pracowałam w szkole specjalnej, współpracowałam z niepublicznymi poradniami, a od 2021 roku prowadzę własną Poradnię Terapeutyczną.

Praca z dziećmi jest tym, co płynie w mojej krwi – kocham to, mam do tego talent i czuję dzięki temu, że robię coś społecznie wartościowego. Mam dzieci z większymi i mniejszymi potrzebami rozwojowymi, ale największą radość sprawia mi bycie logopedą oraz terapia dzieci w spektrum autyzmu.

Widzę efekty i jakość swojej pracy, dlatego tworzę tę stronę oraz dzielę się wiedzą i doświadczeniem. W moich szkoleniach wzięło już udział blisko 2000 osób.

image

Wykształcenie zawodowe zdobywałam na Akademii Pedagogiki Specjalnej:

  • Pedagogika Wczesnoszkolna, Pedagogika Niepełnosprawnych Intelektualnie
  • Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością
  • Logopedia

Dodatkowe wykształcenie:

  • Certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej uzyskałam na dwustopniowym kursie w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej.
  • Uczestniczyłam w Programie Standaryzacji Polskiej Baterii Testów Badających Procesy Sensoryczne organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej.
  • Jestem certyfikowanym diagnostą w zakresie Baterii Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej.
  • Certyfikat Terapeuty Ręki uzyskałam w A Centrum, także na dwustopniowym kursie.
  • Certyfikat Nauczyciela Edukacji Przedszkolnej Montessori zdobyłam w Polskim Instytucie Montessori.
  • Certyfikat ukończenia kursu: Terapia Miofunkcjonalna w REHA Akademia
  • Ponadto ukończyłam studia podyplomowe z Terapii Pedagogicznej, kurs z Terapii Taktylnej oraz Sensoplastyki