fbpx

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu beatawintoch.pl  zwanego dalej SERWISEM jest Sematon Sp. z o.o. zlokalizowana w Węgrowie (07-100) przy ulicy Wiejskiej 16.
 2. SERWIS zbiera i przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika np. podczas rejestracji w serwisie, jak i na mocy ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, koniecznych do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Podstawą do przetwarzania danych osobowych Użytkowników może być także prawnie uzasadniony interes Administratora. Zakres przetwarzania danych osobowych zależy od celu, w jakim zostały zebrane.
 3. W czasie korzystania z SERWISU i jego dalszych podstron możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, przesłanie zapytania lub w inny sposób. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi zarazem zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE…(Dz. Urz. UE l 119/1 z 4.5.2016.r.), dalej „Rozporządzenia RODO”.
 4. Udostępnianie Twoich danych osobowych innym odbiorcom możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa wskazane w Rozporządzeniu RODO.

Dane osobowe

 1. Dane osobowe (takie jak Twoje imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, kraj, adres pocztowy: miejscowość, adres i kod pocztowy) mogą zostać przez nas wykorzystane wyłącznie w celu:

– udzielania odpowiedzi na zadawane pytania;

– analizy statystycznej zachowań klientów na naszej stronie;

– marketingowym, jedynie po uzyskaniu Twojej odrębnej zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

 1. SERWIS nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych adresowych poza danymi potrzebnymi do zawarcia oraz wykonywania umowy i świadczenia usług.
 2. SERWIS nie przetwarza tzw. wrażliwych danych osobowych.
 3. W celu wywiązania się z zawartych umów i zapewnienia Ci usług o najwyższej jakości (np.: odpowiedniej dostępności i reakcji na zgłoszenia serwisowe) możliwe jest przekazanie danych osobowych Użytkowników podwykonawcom takim jak  firmy kurierskie,dostawcy usług informatycznych świadczący na naszą rzecz usługi pomocnicze.

Kontrola przetwarzania danych osobowych

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje na zasadach określonych w Rozporządzeniu RODO prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Użytkownik nie będzie mógł korzystać z serwisu.

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przez nas przechowywane jedynie przez okres niezbędny do zakończenia korespondencji z Użytkownikiem lub w celach statystycznych.

Wykorzystanie cookies

 1. Nasza strona internetowa może wykorzystywać tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli drobne informacje tekstowe, które przechowywane są przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami.
 2. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystanie z serwisu.

Profilowanie

 1. Twoje dane mogą być podstawą do automatycznego gromadzenia informacji (np. cookie). Gromadzenie tego typu informacji pozwoli nam lepiej zrozumieć i usprawnić działanie, funkcjonalność oraz wydajność naszego SERWISU oraz określić efektywność naszych działań marketingowych.15. Nie zawsze gromadzone w ten sposób informacje stanowią dane osobowe, tzn. pozwalają nam zidentyfikować konkretnego użytkownika, jednak może się tak stać na przykład, gdy możliwe będzie powiązanie adresu IP lub informacji o lokalizacji z konkretnym adresem e-mail użytkownika.

Adresy IP

 1. Adres IP to numer przypisywany komputerowi użytkownika podczas połączenia z Internetem, który umożliwia komunikację pomiędzy danym komputerem i serwerem. Adresy IP Użytkowników odwiedzających stronę mogą być rejestrowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz dla celów diagnostycznych. Informacje te mogą być również wykorzystane w formie zbiorczej w celu przeprowadzenia analizy trendów internetowych oraz oceny działania serwisu internetowego.

Postanowienia końcowe:

 1. Masz prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez SERWIS danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 2. SERWIS zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności. Wszelkie zmiany będą niezwłocznie publikowane na naszej stronie internetowej.

Dane kontaktowe:

 1. W przypadku, gdy powyższe informacje okażą się dla Ciebie niepełne lub niewystarczające, możesz się z nami skontaktować: