14 kwietnia, 2020 W Inspiracje

Pomoce rozwojowe Montessori z sensoryki

Trudno jest znaleźć wszystkie pomoce rozwojowe Montessori z sensoryki w jednym miejscu. Dlatego powstał ten wpis: dla porównania ich właściwości i przyjrzenia się sensoryce wg. Mari Montessori jako całości.

 

 • Bloki z cylindrami

Rozwijanie zmysłu wzroku, dotyku, małej motoryki. Sensoryczne wprowadzenie do systemu dziesiętnego i brył geometrycznych.

Po 10 cylindrów w jednym bloku.

Najpierw dziecko pracuje z każdym blokiem oddzielnie, by poznać właściwości każdego z nich. Następnie można przejść do łączenia bloków w różnych kompilacjach.

Blok cylindrów 1 – wszystkie walce są różnej wysokości i średnicy

Blok cylindrów 2 – walce są jednakowej wysokości i różnej średnicy

Blok cylindrów 3 – walce są jednakowej średnicy i różnej wysokości

Blok cylindrów 4 – walce są zmniejszającej się średnicy i zwiększającej wysokości

 

 

 • Różowa wieża

Rozwój zmysłu wzroku, dotyku, różnicowania rozmiarów. Sensoryczne wprowadzenie do systemu dziesiętnego.

Różowe sześciany stały się symbolem metody Montessori. Różowa wieża powinna być wykonana z wysokiej jakości bukowego drewna, który zapewni każdemu sześcianowi odpowiednią trwałość i ciężar. Ta druga cecha jest szczególnie ważna, ponieważ wpływa bezpośrednio na skuteczność pracy z tym materiałem rozwojowym.

Na różową wieżę składa się dziesięć sześcianów różniących się od siebie wielkością. Najmniejszy o wymiarze 1 x 1 cm, z kolei największy 10 x 10 cm.

 

 

 • Brązowe schody

Wzrokowe i dotykowe różnicowanie szerokości. Umożliwiają dzieciom doświadczenie różnic w wadze.

Kolejną klasyczną, bardzo rozpoznawalną pomocą rozwojową w metodzie Montessori są brązowe schody.

Brązowe schody składają się z 10 graniastosłupów o podstawie kwadratu.  Różnią się od siebie długością boku kwadratu od 1cm do 10 cm. Ważne jest, aby były wykonane z bukowego drewna, które zapewnia każdemu graniastosłupowi odpowiednią ciężkość.

Brązowe schody, różowa wieża i czerwone belki to pomoce rozwojowe, które można ze sobą łączyć podczas jednej pracy. Są to najpopularniejsze pomoce rozwojowe Montessori, które znajdują się w polskich domach.

 

 

 • Czerwone belki

Rozwijanie zmysłu wzroku, dotyku. Rozpoznawanie różnic w długości belek. Sensoryczne wprowadzenie do matematyki.

Pomoc rozwojowa składa się z 10 belek, które różnią się między sobą długością. Najkrótsza ma 10 cm, a najdłuższa 1 m. Czy wyobrażasz sobie, jaką atrakcją jest dla trzyletniego dziecka chwycenie tak długiej belki? Ile to budzi emocji?

 

 

 • Kolorowe walce

Rozwój zmysłu wzroku i dotyku. Rozpoznawanie niewielkich różnic z rozmiarach. Stopniowanie.

4 pudełka (żółte, czerwone, niebieskie i zielone), które zawierają po 10 walców. Co ciekawe, walce odpowiadają 4 blokom cylindrów do osadzania, więc jest to kolejna możliwość połączenia pomocy rozwojowych.

 

 

 • Kolorowe tabliczki

Nauka nazw kolorów. Różnicowanie, parowanie i stopniowanie odcieni.

I pudełko –  3 pary odcieni: czerwonego, żółtego i niebieskiego.

II pudełko – 11 par odcieni: czerwony, niebieski, żółty, pomarańczowy, zielony, czarny, biały, różowy, fioletowy, brązowy, szary.

III pudełko – 9 zestawów odcieni w kolorach: czerwony, niebieski, żółty, pomarańczowy, różowy, zielony, brązowy, szary, fioletowy. Każdy kolor ma 7 odcieni.

IV pudełko – 9 zestawów odcieni w kolorach: czerwony, niebieski, żółty, pomarańczowy, różowy, zielony, brązowy, szary, zielony. Każdy kolor ma 4 pary odcieni.

 

 

 • Komoda geometryczna

Sensoryczne poznawanie płaskich figur geometrycznych.

Sześć szuflad z płaskimi figurami geometrycznymi:

1 – sześć kół różnej wielkości

2 – sześć prostokątów różnej wielkości

3 – sześć trójkątów: rozwartokątny równoramienny, prostokątny równoramienny, ostrokątny równoramienny, rozwartokątny różnoboczny, prostokątny różnoboczny, ostrokątny różnoboczny

4 – sześć wielokątów: pięciokąt, sześciokąt, siedmiokąt, ośmiokąt, dziewięciokąt, dziesięciokąt

5 – czworokąty: romb, trapez, trapez prostokątny, równoległobok, deltoid, strzałka

6 – figury krzywoliniowe: elipsa, rozeta, owal, trójkąt krzywoliniowy

 

 

 • Trójkąty konstrukcyjne

Budowanie płaskich figur geometrycznych z trójkątów.

6 pudełek z trójkątami w różnych kolorach i wielkościach.

 

 

 • Tablica Pitagorasa

Sensoryczne wprowadzenie do mnożenia.

100 drewnianych płytek.

 

 

 • Bryły geometryczne

Sensoryczne wprowadzenie do geometrii.

10 brył geometrycznych: sześcian, graniastosłup o podstawie kwadratu, graniastosłup o podstawie trójkąta, ostrosłup o podstawie kwadratu, ostrosłup o podstawie trójkąta, stożek, walec, kula, elipsoida i owoida.

 

 

 

 • Kostka dwumianowa

Sensoryczne wprowadzenie do matematyki.

Wzór skróconego mnożenia na sześcian sumy (a+b)³.

 

 

 • Kostka trójmianowa

Sensoryczne wprowadzenie do matematyki.

Kostka składająca się z 27 klocków pokazująca w wizualny sposób sześcian sumy trzech składników (a+b+c)³.

 

 

 • Tablica szorstkie-gładkie

Rozróżnienie szorstkiej i gładkiej faktury, rozwój zmysłu dotyku.

Jedna tablica, na której znajdują się dwa rodzaje faktur: szorstka i gładka.

 

 

 • Tablica faktur

Doświadczenie różnic w fakturze.

Na jednej tablicy znajdują się 4 szerokie pasy z różnymi fakturami.

 

 

 • Szorstkie tabliczki

Różnicowanie wrażeń dotykowych, parowanie takich samych faktur.

5 par tabliczek, na których naklejony jest papier ścierny o różnej gramaturze.

 

 

 • Pudełko z tkaninami

Rozwój zmysłu dotyku. Różnicowanie i rozpoznawanie tkanin.

Pudełko zawiera 6 rodzajów tkanin po 2 sztuki. Są takiej samej wielkości i koloru.

 

 

 • Tabliczki baryczne

Odczuwanie różnicy w wadze przedmiotów.

Trzy pudełka zawierające po 7 tabliczek z różnego gatunku drzewa, czyli innej wagi.

 

 

 • Tabliczki termiczne

Odczuwanie różnic w temperaturze. Rozwój zmysłu dotyku.

5 par tabliczek: szklane, filcowe, drewniane, marmurowe, metalowe. Różnią się między sobą temperaturą.

 

 

 • Butelki termiczne

Rozwój zmysłu dotyku, odczuwanie różnic w temperaturze.

8 metalowych butelek, do których nalewa się wodę o różnej temperaturze.

 

 

 • Woreczki stereognostyczne

Rozwój zmysłu dotyku, rozpoznawanie przedmiotów na podstawie dotyku, różnicowanie dotykowe.

2 takie same woreczki, w których znajdują się takie same elementy, np. małej wielkości bryły geometryczne lub przedmioty znane dziecku np. ołówek, zabawka, klocki.

 

 

 • Puszki zapachowe

Rozwój zmysłu zapachu, różnicowanie zapachów.

3 pary puszek, w których znajdują się różne zapachy. Dziecko dobiera je w pary, rozpoznaje zapachy.

 

 

 • Butelki smakowe

Rozwój zmysłu smaku, różnicowanie smaków.

4-5 par butelek z zakraplaczem, w których znajdują się różne kompozycje smakowe.

 

 

 • Puszki szmerowe

Rozwój zmysłu słuchu, wrażliwość na dźwięki. Parowanie, stopniowanie.

12 puszek dźwiękowych. Pudełko czerwone i niebieskie zawiera łącznie 6 par dźwiękowych puszek. Dziecko szuka takiego samego dźwięku w niebieskim i czerwonym pudełku.