13 lipca, 2020 W #sztukarozwijamózg

Retransmisja webinarium: Wpływ procesu tworzenia sztuki na rozwój dziecka

Projekt #sztukarozwijamózg zakłada przygotowanie czterech bezpłatnych webinariów związanych rozwojem twórczości wśród dzieci. Drugim moim gościem była fantastyczna Marta Miłoń.

Marta jest z wykształcenia psychopedagogiem kreatywności, terapeutą pedagogicznym, edukatorem w zakresie sztuk plastycznych, neurodydaktykiem, nauczycielem przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Naukowo związana z edukacją zdrowotną oraz wychowaniem młodego pokolenia dla idei zrównoważonego rozwoju. Pracuje w szkole podstawowej jako nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne dla uczniów ze spektrum autyzmu oraz zaburzeniami hiperkinetycznymi. Jednak przede wszystkim jest mamą dwóch chłopaków, z którymi codziennie podejmuje przeróżne wyzwania, tzw. challenge’e. Od lat doskonali kadry pedagogiczne oraz rodziców, młodzież i dzieci z zakresu rozwoju ich kompetencji, pozytywnej komunikacji i sensodydaktyki.

Marta w swoim webinarium postawiła nacisk na dwa słowa kluczowe: rozwój i sztuka. W pierwszej części, którą nazwała „Rozwój dziecka na 5+” wprowadziła uczestników do tematyki webinarium oraz zaprezentowała pięć kamieni milowych, czyli głównych obszarów rozwoju dziecka (motoryka mała, motoryka duża, mowa i język, funkcje poznawcze oraz funkcje społeczno-emocjonalne).

Druga część webinarium była poświęcona sztuce. S.Z.T.U.K.A. i akronimy, które się za nią kryją doskonale oddają jej znaczenie w rozwoju dziecka:

  • S jak synapsy
  • Z jak zmysły
  • T jak tworzenie
  • U jak uciecha
  • K jak kreatywność
  • A jak aspiracje

 

Na zakończenie Marta przedstawiła ABC stanowiące podsumowanie swojej prelekcji. ABC, czyli aktywność, bierność i czas, to trzy podstawowe atrybuty tworzenia sztuki w rozwoju dziecka. Zachęcam Was do obejrzenia tego jakże wartościowego webinarium. Dziękuję Marcie za to, że podzieliła się swoją ogromną wiedzą na temat rozwoju dzieci.