20 lipca, 2020 W #sztukarozwijamózg

Wpływ procesu tworzenia sztuki na rozwój dziecka

Proces tworzenia sztuki wywiera bardzo duży wpływ na rozwój dziecka. Pobudza do aktywności nasze zmysły, wspiera rozwój małej motoryki, buduje tożsamość i po prostu daje uciechę w postaci realizowania pasji.

Każde dziecko rozwija się poprzez tak zwane kamienie milowe opracowane przez Cara F. Dosman, Debbi Andrews, Keith J. Goulden. Kamienie te dotyczą pięciu stref rozwoju: dużej motoryki, która jest związana bezpośrednio z układem ruchowym; małej motoryki, która dotyczy głównie pracy rąk i umiejętności chwytania; rozwoju mowy; szeroko rozumianych funkcji poznawczych oraz funkcji społeczno-emocjonalnych. (1)

W ocenie rozwoju dziecka nie bez znaczenia jest analiza obszarów związanych z gotowością szkolną, której dokonuje się u pięciolatków. Zwraca się w niej uwagę na: kompetencje poznawcze, aktywność, sprawność psychomotoryczną i odporność emocjonalną. (2) Proces tworzenia sztuki wywiera bardzo duży wpływ na rozwój sprawności psychomotorycznej, której elementem składowym jest sprawność ruchowa dłoni, czyli tzw. mała motoryka. Składa się na nią umiejętność koordynowania ruchów palców i rąk, właściwego napięcia mięśni i ułożenia dłoni oraz całego ciała, a także sprawności manipulowania przedmiotami.

We właściwym rozwoju tych umiejętności, które przecież mają przełożenie na całe późniejsze życie, bardzo duże znaczenia mają ćwiczenia manualne wymagające precyzyjnych ruchów. (3) Sztuka, czy to w zakresie prac plastycznych, czy też gry na instrumencie to doskonałe podłoże do tego, aby w naturalny sposób zadbać o te potrzeby rozwojowe swojego dziecka.

Proces tworzenia sztuki bardzo mocno wpływa także na rozwój funkcji poznawczych. Poprzez oddziaływanie na zmysły aktywność ta angażuje świadomą uwagę, powoduje polepszenie funkcji umysłowych i powoduje wzmocnienie połączeń synaptycznych. (4) Każdy człowiek ma około stu miliardów neuronów, a każdy neuron to do dziesięciu tysięcy dendrytów. Daje to możliwość stworzenia niewyobrażalnej ilości połączeń synaptycznych.

Tworzenie sztuki, czy w ogóle każda aktywność dziecka związana z procesem twórczym ma daleko idące korzyści dla jego rozwoju. Korzystnie wpływa na wiele procesów, które wspierają usamodzielnienie, rozwój intelektualny, a także funkcjonowanie w relacjach społecznych.

 


(1) Cara F. Dosman, Debbi Andrews, Keith J. Goulden [w:] Paediatrics & Child Health, 2012; 17 (10): 561–568
(2) E. Koźniewska, A. Matuszewski, E. Zwierzyńska, Skala gotowości edukacyjnej pięciolatków (SGE-5): obserwacyjna metoda dla nauczycieli, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2010.
(3) W. Bartkiewicz, A. Giczewska, Terapia ręki, Acentrum – Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjny, Warszawa 2014.
(4) Gerd Kempermann, Daniela Gast, Fred H. Gage, Neuroplasticity in old age: sustained fivefold induction of hippocampal neurogenesis by long-term environmental enrichment, „Annals of Neurology”, 52 (2), 2002, s. 135–143

 

Bibliografia

C. F. Dosman, D. Andrews, K. J. Goulden [w:] Paediatrics & Child Health, 2012; 17 (10)

E. Koźniewska, A. Matuszewski, E. Zwierzyńska, Skala gotowości edukacyjnej pięciolatków (SGE-5): obserwacyjna metoda dla nauczycieli, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2010.

W. Bartkiewicz, A. Giczewska, Terapia ręki, Acentrum – Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjny, Warszawa 2014.

G. Kempermann, D. Gast, F. H. Gage, Neuroplasticity in old age: sustained fivefold induction of hippocampal neurogenesis by long-term environmental enrichment, „Annals of Neurology”, 52 (2), 2002