fbpx
6 kwietnia, 2020 W Materiały PDF

Poziom różowy – nauka czytania wyrazów fonetycznych w metodzie Montessori (PDF)

Konkretny, wizualny i podzielony na etapy sposób nauki czytania. Starannie dobrane słowa, które mają swoją wizualną reprezentację. Poziom różowy, niebieski i zielony różni się zawartością. W poziomie różowym są krótkie wyrazy fonetyczne, w niebieskim długie wyrazy fonetyczne, a w zielonym niefonetyczne z zastrzeżeniem, że na jednym materiale znajduje się jedna trudność (np. „rz”).

 

Krótka historia o Marii Montessori

Matki, które zauważyły, że ich dzieci w przedszkolu budzą się do życia, poprosiły Marię Montessori by nauczyła je pisać i czytać, żeby miały łatwiej w szkole. Montessori zaczęła się zastanawiać, czy rzeczywiście nauka pisania i czytania jest tak trudna, czy może metoda, którą się tego uczy jest nieodpowiednia dla dzieci. Rozpoczęła badania nad tymi umiejętnościami i opracowała własne pomoce rozwojowe. Odniosła sukces.

 

Co to jest czytanie?

Dziecko dowiaduje się, że słowo pisane to zbiór głosek w postaci znaków graficznych. Uświadamia sobie, że słowo ma znaczenie. Czytaniem jest tłumaczenie znaków graficznych zmierzające do ich zrozumienia. Dziecko potrafi czytać wtedy, kiedy rozpoznaje wyraz złożony z liter i rozumie jego znaczenie. Czytanie jest procesem umysłowym.

Czytanie w metodzie Montessori jest nauką stopniową, jeden mały krok za drugim. Dzięki temu dziecko ma odpowiedni dla siebie czas, zdobywa pewność siebie przy każdym małym progresie. A Ty na zakończenie możesz powiedzieć: „Ty już potrafisz czytać wyrazy z różowej listy”.

Poziomy w nauce czytania (różowy, niebieski i zielony) pięknie pokazują izolację trudności i jej stopniowanie. Dziecko, które uczy się czytać zaczyna od pojedynczych słów, które wymawiane są tak samo jak zapis graficzny, następnie czyta dłuższe wyrazy fonetyczne, a na samym końcu wyrazy niefonetyczne, które zawierają trudność. Trudność także jest stopniowana – dziecko najpierw czyta wyrazy z jedną, np. wyrazy z dwuznakiem „cz”. Następnie przechodzi do zdań, a potem do książek.

Ten proces pokazuje, jak złożone jest uczenie się czytania, ile wyzwań stoi przed dzieckiem, jak długą musi pokonać drogę. W metodzie Montessori każda aktywność rozkładana jest na czynniki pierwsze, dziecko jest obserwowane, co daje wiedzę, jak się uczy, z czym ma trudność, jaki etap stwarza problem. To uproszczenie sprawia, że dziecko stopniowo przechodzi z jednego pułapu do drugiego, widzi swój postęp i ma przed sobą wyzwanie. A to wyzwanie jest dostosowane do jego umiejętności i tempa. Nie jest rzucane na głęboką wodę, krok po kroku wchodzi do tej wody wtedy, kiedy jest na to gotowe i czuje grunt pod nogami.

 

 

Pomoce rozwojowe do nauki czytania:

Stopniowanie trudności jest mocno zakotwiczone w metodzie Montessori. Mamy nie tylko 3 poziomy pomocy rozwojowych do nauki czytania. Same pomoce są także opracowane od najłatwiejszej do najtrudniejszej, czyli kolejność prezentacji także ma znaczenie.

Każdy poziom składa się z tych samych materiałów, dostosowanych do poziomu trudności:

 1. Przedmioty z otoczenia – podpisy
 2. Wyrazy przedstawione na obrazkach
 3. Różowy arkusz
 4. Różowa książeczka
 5. Różowa lista wyrazów
 6. Różowe lotto
 7. Różowa książka

Najpierw jest to przedmiot i podpis, potem obrazek i wyraz, następnie mała książeczka, w której każde słowo znajduje się na oddzielnej stronie. Potem jest czytanie list wyrazów, na której wszystkie wyrazy znajdują się na jednej stronie. Następnie jest lotto – obrazki, na które dziecko kładzie podpisy i na końcu książka, która składa się ze zdań. Kolejność prezentacji we wszystkich poziomach jest taka sama.

Poziom różowy prezentujemy dzieciom po kolei, ponieważ jest opracowany zgodnie z zasadą stopniowania trudności. Jak dziecko czuje się bardzo dobrze w poziomie różowym, można przejść do poziomu niebieskiego, a potem do zielonego.

 

Przygotowanie pomocy rozwojowej:

 • pobierz PDF
 • wytnij zgodnie z instrukcjami i zdjęciami poniżej

 

 1. Nazwy przedmiotów
 • do koszyka włóż figurki, zabawki, przedmioty, które składają się z 3 liter, a ich wymowa jest taka sama jak pisownia, np. dom, oko, nos
 • zrób podpisy i dołącz do koszyka

 

 1. Wyrazy przedstawione na obrazkach
 • wytnij wszystkie obrazki
 • wytnij wszystkie napisy
 • włóż je do różowego pudełka i postaw na dziecięcą półkę

 

 1. Różowy arkusz
 • wytnij arkusz (ma być cały)
 • wytnij pojedyncze podpisy

 

 1. Różowa książeczka
 • wytnij pojedyncze pasy i złóż w jedną książeczkę, obwiąż wstążeczką

 

 1. Różowa lista wyrazów
 • wytnij listę

 

 1. Różowe lotto
 • wytnij arkusz ze zdjęciami (ma być cały)
 • wytnij wyrazy (każdy wyraz oddzielnie)

 

 1. Różowa książka
 • wytnij arkusze (obrazek i zdanie razem) i złóż w książkę

 

Arkusz obserwacji:

Przy prezentacji poszczególnych pomocy rozwojowych do nauki czytania wpisz datę oraz materiał, z którego dziecko korzystało. Możesz także wpisać liczbę powtórzeń oraz uwagi, dzięki czemu będziesz miała pełną wiedzę o tym, jak dziecko pracuje z różowym poziomem.

 

Pobierz szablony poziomu różowego Pobierz arkusz obserwacji
newsletter image